Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

1. Wanneer u ons kantoor en/of een iemand van ons team benadert voor een van onze diensten zullen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zullen worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

2. De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Peters Advocaten.

3. Indien u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Peters Advocaten.

4. Alle gegevens die door Peters Advocaten worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

5. De persoonsgegevens kunnen intern worden gedeeld. Onze advocaten c.q. werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben allen een geheimhoudingsplicht.

6. Als u uw gegevens wilt inzien en/of wijzigingen wilt aanbrengen in uw gegevens en/of gegevens wilt overdragen en/of gegevens wilt laten verwijderen uit onze bestanden, kunt u contact opnemen via het e-mailadres dat op deze website vermeld is. Aan dat verzoek kan alleen worden voldaan, voor zover onze wettelijke verplichtingen dat niet verhinderen.

7. Peters Advocaten zal bij het inschakelen van derden van tevoren met u overleggen. Bij inschakeling van derden zal uw dossier c.q. relevante delen van uw dossier en/of persoonsgegevens worden gedeeld met de derde partij die in overleg met u is ingeschakeld.

8. Bij beëindiging van de werkzaamheden wordt uw desbetreffende dossier gedurende vijf jaar in het archief van Peters Advocaten bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd. Als u het dossier wilt inzien, het dossier wilt overdragen of een afschrift van het dossier wilt ontvangen dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres dat op deze website vermeld is.

9. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Peters Advocaten kan u geen zekerheid geven dat deze derden op een veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaan. Derhalve raden wij u aan de privacyverklaring van deze website te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

10. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Derhalve raden wij u aan om regelmatig de privacyverklaring vermeld op deze website te raadplegen.

11. In geval u gebruik maakt van onze diensten, raden wij u tot slot aan om ook de algemene voorwaarden vermeld op deze website te raadplegen.

Contact

Peters Advocaten
Willem II Singel 53
6041 HR Roermond

0475-700115
 • Strafrecht

  Strafrecht

  De strafrechtadvocaten van Peters Advocaten richten zich volledig op het nationale- en internationale strafrecht....

  Lees meer
 • Privacyrecht

  Privacyrecht

  Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan het voorkomen dat er in een later nieuwe feiten....

  Lees meer
 • Mediation

  Mediation

  Mediation

  Lees meer