Mediation

Mediation is het samen met partijen oplossen van een geschil door een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Deze helpt de conflicterende partijen om op vrijwillige basis te onderhandelen om zo zelf tot een oplossing van hun conflict te komen. Anders gezegd:  Samen proberen zo snel mogelijk de verhoudingen te normaliseren waardoor ingewikkelde procedures en juridische steekspelen achterwege kunnen blijven. Zo’n oplossing kan bereikt worden in zowel persoonlijke als zakelijke kwesties. Dit betekent dan ook dat mediation toegepast kan worden in de relationele sfeer (o.a. echtscheidingen en burenruzies), maar ook in zakelijke kwesties waar het bijvoorbeeld om uitleg en uitvoering van contracten of arbeidsovereenkomsten gaat.

In een procedure bij de rechter over dergelijke zaken kan het zo zijn dat de partijen na de uitspraak beiden niet tevreden zijn. Sterker nog. Vaker komen de partijen in een nog meer conflicterende situatie tegenover elkaar te staan. Natuurlijk kan uiteindelijk een mediation ook mislukken. Dit is dan wel al na een paar gesprekken duidelijk in tegenstelling tot een jarenlang slepende procedure bij de rechter.

Voordelen van mediation in het kort:

  De snelheid waarmee de procedure gepaard gaat
  Kostenbeheersing
  Een actieve rol van de partijen
  Informele procedures én ruimte voor creatieve oplossingen

De uitgangspunten van mediation:

  Partijen moeten de wil hebben om samen tot een oplossing te komen
  Partijen hebben een geheimhoudingsplicht
  Deelnemers aan de gesprekken (ook deskundigen) hebben het mandaat om besprekingen te voeren en oplossingen aan te dragen en te accepteren

Het voordeel van een advocaat als mediator is dat hij ook over juridische expertise beschikt in conflicten van diverse aard.

Het uiteindelijke resultaat wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Contact

Peters Advocatuur
Willem II Singel 53
6041 HR Roermond

0475-700115
 • Strafrecht

  Strafrecht

  De strafrechtadvocaten van Peters Advocatuur richten zich volledig op het nationale- en internationale strafrecht....

  Lees meer
 • Privacyrecht

  Privacyrecht

  Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan het voorkomen dat er in een later nieuwe feiten....

  Lees meer