Kosten bij Peters Advocatuur

Peters Advocatuur informeert u vooraf op welke wijze de kosten worden berekend. Een en ander heeft ook te maken met eventuele (contra) onderzoeken die wij in het belang van uw zaak in gang willen zetten om een betere afloop van uw zaak te kunnen creëren. Eventuele onderzoeken worden uiteraard in overleg met u geïnitieerd. De kosten die hiermee gepaard gaan zullen wij zo veel mogelijk specificeren. Daarnaast heeft u te maken met de kosten voor onze werkzaamheden. Dat kan worden berekend op basis van een uurtarief en zo mogelijk ook op basis van een vaste prijsafspraak.

Ook kan het zijn dat de te verlenen rechtsbijstand gesubsidieerd kan worden door de overheid. Vroeger werd dat ‘pro deo' genoemd, thans heet dat gesubsidieerde rechtsbijstand. In voorkomende gevallen staan wij cliënten ook bij op basis van deze ‘pro deo’ regeling.

Als wij uw zaak behandelen met gesubsidieerde rechtsbijstand dient u een eenmalige eigen bijdrage te voldoen. Peters Advocatuur informeert u in dat geval over de meest actuele cijfers en criteria en vraagt de gesubsidieerde rechtsbijstand dan voor u aan.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Tot slot wijst Peters Advocatuur u erop dat indien aan u een last tot toevoeging is verstrekt vanwege uw voorlopige hechtenis, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van uw zaak uw inkomen en vermogen zal toetsen om te beoordelen of u de kosten van rechtsbijstand aan de Raad voor Rechtsbijstand dient terug te betalen. Op deze regel zijn ook weer uitzonderingen. Indien u vastzit en gebruik wil maken van “pro deo” bijstand informeert Peters Advocatuur u hier verder over.

Contact

Peters Advocatuur
Willem II Singel 53
6041 HR Roermond

0475-700115
 • Strafrecht

  Strafrecht

  De strafrechtadvocaten van Peters Advocatuur richten zich volledig op het nationale- en internationale strafrecht....

  Lees meer
 • Privacyrecht

  Privacyrecht

  Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan het voorkomen dat er in een later nieuwe feiten....

  Lees meer
 • Mediation

  Mediation

  Mediation

  Lees meer